Tushda kishanlamoq | Тушда кишанламок

K

BIROVNI KISHANLAMOQ (POBANDONIY KARDAN) —
Ibn Sirin (r.a.)ning aytishicha, har kim tushida biror kimsaning oyog‘iga kishan solayotganini ko‘rsa, o‘sha odamning ishlarida hamdard va muqim bo‘lishini va undan judo bo‘lmasligini bildiradi.
Ja’far Sodiq (r.a.)ning aytishlaricha, tushda birovga kishan solmoq uch narsani bildiradi: kishan solinayotgan kishining ishlarida hamdard bo‘lishni; unga lutfu inoyatlar ko‘rsatishni va xayru manfaat yetishini. Agar kishandan kishining chiqib ketganini ko‘rsa, ta’biri aksinchadir.